Snart i brevlådan hos våra medlemmar!

Nu är medlemsavgiftsavier för 2017 skickade med post till alla våra medlemmar. 

Om du har varit medlem i klubben i 25 år eller mer blir du utnämnd till hedersmedlem.

Hoppas du har uppmärksammat att vi har medlemskvällar i klubbhuset, se smkuppsala.se för mer information.

Viktigt att komma ihåg när du betalar in medlemsavgiften är att OCR numret inte fungerar. Så följ anvisningarna som står på följebrevet och även här nedan.

 

Med önskan om ett fortsatt gott SMK Uppsala-år!Medlemsavgiftsavi 2017

Betala till privatgiro 315 67-1, ange fakturanummer och medlemmens namn inbetalningen avser.

 

Träningsavgift - BMX

Betala till privatgiro 315 67-1, ange fakturanummer och medlemmens namn inbetalningen avser.

Du kan välja att betala per termin eller för helår.

 

Medlemsavgift familj

Om två eller flera familjemedlemmar är folkbokförda på samma adress och önskar medlemskap familj.

Om ni ännu inte låtit oss veta att ni vill betala medlemskap familj  kan ni ej i detta läge välja att göra det för 2017. Ordinarie avgifter gäller. Om du och din familj fortsättningsvis istället vill betala denna typ av medlemsavgift, kontaktar du SMK Uppsalas medlemsregister, se mejladress nedan.

Så här gör du:

 1. Skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och berätta att ni vill betala avgift för familj.
 2. Ange namn, personnummer och fakturanummer för samtliga personer som ska ingå i medlemsavgift familj.
 3. Om någon i familjen inte är medlem, ansöker personen medlemskap i SMK Uppsala. Se http://smkuppsala.se/medlemskap


Ändring till medlemsavgift familj träder i kraft vid medlemsavi utskick 2018.

 

E-post adress och medlemsavgift familj 2017

Sedan några år tillbaka finns SMK Uppsalas medlemsregister i IdrottOnline. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar ett användarvänligt system för att skapa, uppdatera och vidareutveckla sina hemsidor men också administrera sin idrottsverksamhet. IdrottOnline innehåller funktioner för föreningar att söka medel från Riksidrottsförbundet (som LOK-stöd och Idrottslyft) samt för administration av utbildningar för både föreningar och förbund.

Din aktuella mejladress

Vi som arbetar med medlemsregistret har som mål att få in aktuell mejladress från alla medlemmar i SMK Uppsala. I dagsläget har vi mejladresser från en tredjedel av alla medlemmar. Med hjälp av din mejladress kan vi bjuda in dig till IdrottOnline där du själv kan redigera de kontaktuppgifter som finns registrerade. Detta gör vårt arbete lättare då vi alla i föreningen hjälps åt att hålla medlemsregistret

i IdrottOnline uppdaterat. Dessutom underlättar det vår administration och kommunikation med alla medlemmar i SMK Uppsala. På sikt när vi har en mejladress registrerad för dig och alla andra medlemmar är det möjligt att bl a betala medlemsagiften via IdrottOnline.

Vi blir jätteglada om du skickar en aktuell mejladress till oss. Om du har frågor som rör medlemsregistret är du välkommen att mejla dessa till oss.

 

Medlemavgift familj

Under medlemsåret 2016 var det tekniskt omöjligt att administrera medlemsavgift familj. Detta medförde merarbete för oss. Men nu är det möjligt att skapa avgifter för familj. För att detta ska fungera på bästa sätt gäller följande:

 • Minst två familjemedlemmar och ska vara boende på samma adress. Om en eller flera familjemedlemmar inte är medlem i SMK Uppsala är det enkelt att lösa medlemskap, se medlemskap.
 • Om du ännu inte har fått fakturan för medlemsavgiften för 2017, är det möjligt att meddela oss att du och din familj vill betala medlemsavgift familj.
 • Om du har fått fakturan för medlemsavgiften för 2017, meddelar du medlemsregistergruppen att du och din familj vill betala medlemsavgift familj. Ändringen träder i kraft på nästkommande medlemsår.

Ni gör detta genom att:

 1. Skicka ett mejl till oss i medlemsregistret och berätta att ni vill betala avgift för familj.
 2. Ange namn, personnummer och aktuellt fakturanummer ( om aktuellt fakturanummer finns),  ange samtliga personer som ska ingå i medlemsavgift familj.

 

 

Styrelsen 2017

SMK Uppsalas föreningsstyrelse 2017

Ordförande:
Vise ordförande:
Sekreterare:
Ekonomi:

Anders Norstedt
Fredrik Mahlin
Anna Lindskog
Bosse Larsson

Styrelseledamöter:

 

Rickard Karlsson (Bil)
Torbjörn Asplund (MC)
Rikard Olsson (Cykel)
Fredrik Mahlin (Offroad)
Bo Jansson

Suppleanter: Kristian Johansson Van Baal (Bil)
Leif Jansson (MC)
Camilla Tibblin (Cykel) 
Jesper Andersson (Bil)
Johan Waltari (Cykel)

Revisorer: Ove Dellbeck
Christer Eriksson

Revisor supplianter: Yngve Ekeberg

Uppsala Motorsportsunion: Fredrik Mahlin
Urban Strand

SMK Uppsala på Gränby Centrum

Utställning: SMK Uppsala visade under fredagen och lördagen upp sina sektioner: MC, BMX och RC-sektionen mitt inne på torget i Gränby Centrum. Intresset för vår verksamhet var stort bland shoppande besökare, både ung som gammal. Tekniska frågorna var det gott om och folk gick gärna runt till alla sektioner för att klämma och känna på våra fordon.

En mycket lyckad utställning helt enkelt med våra mycket engagerade medlemmar som visade upp SMK Uppsala från sin bästa sida. Stort tack till alla som ställde upp med sin tid.

Fler bilder längre ner i artikeln.

Läs mer...

Handlingar till Årsmöte den 27 februari kl. 19:30

SMK Uppsalas årsmöte

Dag: Måndag 27 februari

Tid: kl. 19:30

Var: SMK Uppsalas klubbhus


 

Dagordning vid SMK Uppsalas årsmöte 2017-02-27

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om årsmötet har utlyst på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a. Föreningsstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. b. Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionens avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Läs mer...

Kallelse till Årsmöte 2017

KANSLI: Alla SMK Uppsalas medlemmar inbjuds till föreningens årsmöte Måndag den 27:e Februari kl 19:30 , Fika från kl 19:00, Plats Klubbhuset Bergsbrunnagatan 4

Sista dagen att lämna in förslag/motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 27:e januari, dvs fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Medlemsavgift 2016: Avslutat medlemskap?

Inför medlemskapsår 2017 kommer vi avsluta medlemskap för medlemmar som inte har betalt sin medlemsavgift för medlemskapsår 2016.  Just nu är det 115 medlemmar som inte har gjort detta. Orsaken kan vara som vi tidigare har skrivit, läs här. Om du vet att du är en av de medlemmar som inte har betalt någon medlemsavgift och fortfarande vill vara medlem, hör av dig till oss. Klicka här nedan för att komma vidare.

 

Medlemsavgift 2016: Fick DU inbetalningskortet?

Bäste medlem

I mitten av juni i år skickade vi ut inbetalningskort för medlemsavgiften 2016. Fick du detta utskick? Just nu saknas medlemsavgiften för ca 200 medlemmar, ungefär hälften av alla medlemmar i SMK Uppsala.

Läs mer...

OCR numret fungerar inte

Vi har fått uppgift om att OCR numret på medlemsavgiftsfakurorna inte fungerar. Vi vill därför be er att följa anvisningen nedan.

Vid betalning av fakturor rörande medlems- och träningsavgifter till SMK Uppsala går det ej att använda sig av OCR funktionen. Använd Plusgiro konto (31567-1) och uppge istället FAKTURANUMMER i meddelanderaden.

Klicka på bilden för större bild.

Hälsningar

Camilla, Jesper, Kristian & Rickard
Medlemsregistret
SMK Uppsala

 

Medlemsfakturor är nu på väg

 

Efter tisdagskvällen styrelsemöte påbörjades arbetet med att kuvertera medlemsfakturor till alla medlemmar i SMK Uppsala. Nu är vi klara med detta arbete och snart kommer det ett brev till er.

Vi ber om överseende om det har insmygit sig fel i återskapandet av registret.

 • Det kan vara som så att du inte får en medlemsfaktura men att du fortfarande är medlem.
 • Det kan vara så att du som medlem inte längre önskar kvarstå som medlem och vill begära utträde ur klubben.
 • Det kan vara så att du varit Prova På deltagare på en aktivitet och inte vill fortsätta. Eftersom vi hittat ditt namn i registret vill vi inte stryka dig utan att först fråga om du vill bli medlem.
 • Du kanske inte längre är aktiv men vill stödja klubben genom att vara medlem.
 • Det kan vara så att medlemmen avlidit utan att vi fått vetskap om det och därför får detta utskick, vilket vi då djupt beklagar.

OM något av ovanstående stämmer in, snälla låt oss veta så att vi kan justera registret och inte behöver skicka ut påminnelsefakturor och vidare utskick eller att vi felaktigt raderar någon medlem. Tack!

Du är även välkommen att kontakta oss om det är något annat vi i gruppen för medlemsregistret behöver ha vetskap om.

 
Medlemsfakturorna kommer att avse 2016.

(under 18 år 150 kr, vuxen 300 kr, familj 500 kr)


Familjemedlemskap

På årsmötet i februari beslutades att flera familjemedlemmar på samma adress kan lösa familjemedlemskap. Vi har ännu inte med hjälp av IdrottOnline funnit en fungerande lösning att automatiskt få ut det på fakturorna, eftersom var och en i nuläget får varsin separat faktura på medlemsavgiften.

Alla är välkomna att meddela oss om familjemedlemskap stämmer för er. Ange aktuellt fakturanummer för var och en av de personer som ska ingå i ert familjemedlemskap. Skicka informationen i ett mejl till oss. Vi kommer justera informationen i Idrott Online och till år 2017 får ni en faktura med familjemedlemskap.


Kontakta oss

Du når oss gällande medlemsfrågor på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. För övriga kontaktuppgifter till klubben läs mer på sidan KONTAKTA OSS.

Med vänlig hälsning
Jesper, Camilla, Rickard och Kristian
Medlemsregistret
SMK Uppsala