Kallelse till årsmöte 2016

Alla SMK Uppsalas medlemmar inbjuds till föreningens årsmöte  

Måndag den 29 Februari kl 19:30 

Fika från kl 19:00

Plats Klubbhuset Bergsbrunnagatan 4

 

Sista dagen att lämna in förslag/motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 29:e januari, dvs fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

Sektionernas årsberättelse skall även ha inkommit den 29:e januari. Maila årsberättelserna till Jesper på mediasektionen:  jesperochco (at) gmail.com