Kallelse till SMK Uppsalas årsmöte 2019

KANSLI:Uppdaterad! Medlemmar inbjuds till föreningens årsmöte måndagen den 25/2 kl 19:30. Fika från kl 19:00 i klubbhuset på Bergsbrunnagatan 4. 

Motioner från medlem skall ha inkommit till styrelsen 8/2. Dagordning är tillgängliga från och med 15/2 på SMK:s hemsida och kan läsas nedan.