Offroad träning 3-4/6-2022

 
 
 
SMK UPPSALA INBJUDER TILL OFFROADTRÄFF! smile
Vi vill att ni föranmäler ert fordon och ANTAL deltagare via SMS till 0702 776172. Det är en förutsättning för att kunna beräkna antal funktionärer samt mängden mat och dryck som behövs, så vi uppskattar om ni gör detta.
16.00 fredag 3/6
Träffen öppnar
Rullande anmälan och besiktning, ni som besökt Rörken tidigare kan sen börja köra direkt.
Förarmöte för nykomlingar som inte hittar och vet var, när och hur man kör eller inte hålls ca 18.00 eller när behov uppstår.
Kvällskörning till midnatt eller så länge vi orkar.
08.30 lördag 4/6
Träffen öppnar
Rullande anmälan och besiktning, ni som besökt Rörken tidigare kan sen börja köra direkt.
Förarmöte för nykomlingar som inte hittar och vet var, när och hur man kör eller inte kl 10.00.
12.30 – 13.30
Lunch.
Det finns lunch och läsk till försäljning.
Fortsatt körning fram till kvällen då träffen övergår till kvällskörning till midnatt eller så länge vi orkar.
När man vaknar Söndag 5/6
Återhämtning och hemtransport
 


KÖRAVGIFTER: ENDAST KREDIT- ELLER BETALKORT, vi hanterar inte Swish eller kontanter.
Medlem 100 kr
Icke medlem 200 kr
SMA FÖRSÄKRING för hela träffen:
Bil 200 kr
Alla i bilen ska inneha en SMA försäkring, det är förarens ansvar att detta följs.
SMA Svenska Motorsport Alliansen
www.smalic.se
REGLER
Fordon utan täckt kaross ska ha störtbåge av minst typen ”hockeymål”
Är bilen kraftigt modifierad skall 6 punkts bur finnas -
typ bytt kaross på 11 underrede, eller är en Suzuki 410/413 mm.
Fungerande säkerhetsbälte ska finnas för förare och alla passagerare.
Fordonet skall vara säkert att framföra med fungerande bromsar, styrning, chassi etc.
Fordonet ska vara utrustat med brandsläckare och första hjälpen kit.
Fullständiga regler gällande fordon som används på träffen finns att läsa på adressen nedan:
http://www.smkuppsala.se/offroad/rorken
Det är varje deltagares ansvar att känna till vilka regler som gäller och att följa dessa.
Genom att anmäla sig och betala träffavgiften bekräftar varje deltagare att denne tagit del av reglerna och förbinder sig att följa dem under träffen.
JUST NU RÅDER HÖG BRANDRISK PÅ RÖRKEN!
VI HOPPAS FÖRSTÅS PÅ REGN INNAN TRÄFFEN MEN KÖROMRÅDET KAN BEGRÄNSAS UTIFRÅN EN EVENTUELL FARA FÖR BRAND.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in träffen med kort varsel.
Om så sker meddelas det torsdagen före träff.
Välkomna till en utmanande offroadträff!
SMK Uppsala

Fullständiga regler gällande fordon som används på träffen finns att läsa på adressen nedan:
http://www.smkuppsala.se/offroad/rorken

http://www.smkuppsala.se