Planerade körningar på Rörken 2019

 

Datum för 2019:

5/1-19

2/2-19

2/3-19

6/4-19

1-5/5-19 stor träff

1/6-19

6/7-19

3/8-19

7/9-19

5/10-19

2/11-19

7/12-19

---------------

4/1-20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

datum för 2016

2/4-16  (29)

7/5-16

4/6-16

1-3/7-16 är flyttad till 8-10/7-16

6/8-16

3/9-16

1/10-16 är flyttad till 2/10-16

5/11-16 är eventuellt  flyttad till 12/11-16

3/12-16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Datum för 2017

 7/1-17 arbetsdag / området stängt 

3/2-17 arbetsdag / området stängt 

4/3-17 arbetsdag / området stängt 

1/4-17 arbetsdag / området stängt 

6/5-17

3/6-17

1/7-17 området stängt nytt datum 21-23/7

21-23/7-17 sommar träff

5/8-17 eventuellt arbetsdag då det är (tävling i Rättvik)

2/9-17

7/10-17

4/11-17

2/12-17

-------------------------------------------------------------------------------------------

premilinära datum för 2018.

6/1-18

3/2-18

3/3-18

7/4-18

5/5-18

2/6-18

7/7-18 eventuellt stor träff.

4/8-18

1/9-18

6/10-18

2-4/11-18   10 år jubileum.

1/12-18

 

 

4/4-2015

2/5-2015

6/6-2015

3-5/7-2015 Orienterings tävling 

22/7-2015 Sweden Offroad Tour. (onsdag, dag  kl 10:00 till 18:00)

1/8-2015

5/9-2015 flyttad till 26/9

25-27/9-2015 (Challenge tävling #4)

3/10-2015 flyttad till 10/10

7/11-2015 

5/12-2015

2/1-2016 

6/2-2016 

5/3-2016 

-----------------------------------------------------------------

7/12-13 Är det en arbetsdag.

4/1-14 Flyttad till 11/1-14 på grund av tävling (enduro tävling 4/1 och 8/1)

1/2-14

1/3-14

5/4-14

3/5-14 Flyttad till 10/5-14 pga. Formula tävling 2-3/5/14.

6-8/6-14 Är ändras till en 1 dagars 7/6-14, pg crossen har tävling 6/6.

5/7-14

2/8-14 Inställd pga brandrisk

5-7/9-14 Träff och Challenge Tävling.

4/10-14

1/11-14

6/12-14

3/1-15 flyttas och blir en arbetes dag 4/1-15 pga. endurotävling 3/1-15

7/2-15 Arbetsdag. 

7/3-15. (18)