Regler BMX-banan

BMX-banan är EJ öppen för allmänheten sedan 20/5 2019!

ALL AKTIVITET, UTÖVER AV SMK UPPSALA ORGANISERADE TRÄNINGAR,  ÄR EJ TILLÅTEN OCH SKER PÅ EGEN RISK!

Orsaken till detta förbud är att skaderisken är för stor för en person med fel cykel, fel/inga skydd och inte har rätt kunskap om hur man cyklar BMX Racing. Ambulansen har haft många hämtningar av "spontancyklande" på bmxbanan under 2019 och därför har SMK Uppsala som äger och driver anläggningen stängt den för allmänheten. Den som inte följer reglerna kommer avvisas från området.

BMX-banan i Gränby är byggd och designad ENDAST för cykelsport. Inga motordrivna fordon, oavsett storlek eller motortyp, får köra på banan. Den som inte följer reglerna kommer avvisas från området.

# ANVÄND HJÄLM PÅ HUVUDET

# CYKLA ÅT RÄTT HÅLL PÅ BANAN

# INGA MOTORDRIVNA FORDON ELLER RC-FORDON PÅ BANAN.

# INGEN BRÅTE ELLER NEDSKRÄPNING PÅ BANAN.

# BARN UNDER 13 ÅR SKALL HA EN VUXEN MED SIG.Trivselregler för SMK Uppsala BMX

Viktig information till dig som kör BMX Racing, skall prova på BMX Racing eller är vårdnadshavare.

För allas trivsel:

 •     Var en god kamrat genom att visa respekt för varandra och behandla alla rättvist.
 •     Alla cyklister skall visa god sportsmannaanda samt undvika sådant beteende som kan ge hen
      själv eller BMX-sporten dåligt rykte. Bruk av oanständigt eller fult språk är inte tillåtet.
 •     Cyklister under 13 år skall alltid ha en medföljande vuxen som stannar vid banan under den
      tid hen cyklar, detta gäller även utanför organiserad träningstid.
 •     Medföljande vuxna, syskon eller kompisar skall alltid vara på området utanför banan under
     
  pågående träning om inte tränaren meddelar något annat.
 •     Alla medföljande är välkomna att hjälpa till med att hålla snyggt runt banan samt när detta
     
  specifikt meddelas, även med underhållsarbete på och vid sidan av banan.
 •     Vi förutsätter att alla medlemmar i SMK Uppsala BMX följer dessa trivselregler samt gällande
     
  BMX-reglemente.

Inför träningspasset:

 •     Kom i god tid till träningen och med rätt utrustning. Cyklisten skall vara ombytt och klar när
     
  träningspasset startar.
 •     Alla cyklister registrerar sig på närvarolistan för aktuell träning, detta för att klubben skall få
     
  LOK-stöd för de som tränar.
 •     Ingen cykling på banan om träning pågår.
 •     Vårdnadshavare ansvarar för att cykeln är funktionsduglig och pumpad inför träning.
     
  Komponenter och utrustning på cykeln måste vara ordentligt åtdragna. Be om hjälp vid behov.

Under träningspasset:

 •     Startrampen, området mellan bansträckorna samt själva banan är endast avsedda för cyklister
     
  och tränare under pågående träning, om inte tränaren bett om hjälp eller om underhållsarbete
     
  som inte kan vänta måste utföras av avsedd arbetsgrupp.
 •     Lyssna på tränaren så att du vet vad du skall göra.
 •     Cykla aldrig åt fel håll på banan, om inte tränaren sagt att det är OK.
 •     Stanna inte på banan, utan fullfölj övningen/varvet. Om du måste stanna – gå åt sidan och påkalla
     
  uppmärksamhet från tränaren.
 •     Om du kört omkull och känner att du är OK, ge klartecken till tränare och medföljande
     
  förälder/vårdnadshavare och återuppta sedan träningen eller lämna banan.
 •     Om du skadat dig, ligg kvar på banan tills tränaren tar hand om dig.
 •     Om ditt barn kört omkull eller gjort illa sig, gå inte in på banan förrän du får klartecken från tränaren.
 •     Meddela alltid tränaren om du måste lämna träningen innan den är slut.

Säkerhet och cykel/utrustning:

 •     Vid all cykling på banan krävs fullface-hjälm, handskar och heltäckande klädsel.
 •     Armbågsskydd, knä-/benskydd och ryggskydd rekommenderas starkt.
 •     En BMX Racing-cykel får inte ha kedjeskydd, stöd, skärmar, pegs eller andra utstickande delar och
      hjulaxlarna får inte sticka ut mer än 5mm från hjulmuttrarna.
 •     Pedalclips-system, t.ex. SPD, är tillåtet från 13 år och äldre.

Då du som cyklist eller vårdnadshavare betalat medlemsavgift till SMK Uppsala BMX godkänner du dessa regler samt är beredd att ta del i det arbete som behövs för att våra cyklister skall utvecklas inom sporten på bästa möjliga sätt.

/Styrelsen och Tränargruppen, SMK Uppsala BMX