Utflykt till veteran museum motorcyklar

Tid: 19 maj kl: 09 00

Samling:  vid SMK Uppsala för samåkning Råsbo museum. Jag möter vid Järlåsa brandstation.

Kostar 100 kr ( sedel) för inträde och kaffe med våffla.

Info och anmälan senast 16 maj till Torbjörn Asplund 0708173767.

Inbjudan till vårutflykt 17 maj 2017

Motocross i Tjocksta, Danmarks socken, Uppland 1954 (Uppsala-bild, Upplandsmuseet, licens Creative commons)

 

Härmed inbjuds du till en rundtur med bil runt några av våra tidigare tränings och tävlingsbanor runt Uppsala. Vad hände där och hur ser det ut idag?

När: Onsdagen den 17 maj 2017.

Samling: SMK Uppsala  17 45.

Förtäring: Vi grillar korv och hamburgare vid ett av delmålen. Ta med eget kaffe eller The.

Avslut: Ca 21 00 Danmark Tjocksta

Anmälan: Till Torsten Karman på Tel: 070 5959218 senast 13 maj.

Övrigt: Ta gärna med foton, tidningsurklipp eller någon som var med och deltog på Renhållningsbanan i Boländerna och Tjockstabanan i Danmark.

Inbjudan till vårutflykt Rosendal


Härmed inbjuds du till en rundtur till fots och försöker tillsammans att lista ut var motocross
och rallycrossbanans fornminne ser de ut idag?


När: Måndagen den 21 maj 2018.
Samling: Rosendalsbanan Depå klockan 18.00
Förtäring: Vi grillar korv och hamburgare vid Rosendahl. Dryck, Kaffe och Te kommer att finnas till självkostnad.

Avslutas: Ca 21 00
Anmälan: Till Torsten Karman på Tel: 070 5959218 senast 16 maj.
Övrigt: Ta gärna med foton, tidningsurklipp och någon som var med och deltog som förare, funktionär och intresserad åskådare.

Novemberkåsaträffar även 2017

NOVEMBERKÅSAN: Nu kan vi nog lämna Novemberkåsan 2016 till handlingarna. Därmed inte sagt att vi skall sluta att träffas. Det får ju inte bli som efter Kåsan 2006, alla bara försvann och dök upp igen 2014 när vi började planera 2016-års Novemberkåsa.

Jag tycker att vi träffas första måndagen i månaden, om det inte är en helgdag, fikar och har allmänt trevligt.
Man kan t.ex. ta med sig någon bra film som kan vara av intresse för alla.

Första träffen blir då måndagen 6:e februari kl. 19.00.
Jag ser till att det finns kaffe och bröd.

Det är viktigt att vi sprider det här till vänner och bekanta, man behöver inte vara medlem i klubben för att få komma, men kanske blir senare.

Med vänliga hälsningar / Best Regards
Christer Eriksson

Underkategorier