Kallelse till SMK Uppsalas årsmöte

Kallelse till SMK Uppsalas årsmöte
Gällande verksamhetsår 2023
Måndag 26 februari 2024 kl. 19.00
I SMK Uppsalas klubblokal,
Bergsbrunnagatan 4, Uppsala
Förslag till stadgeändring.

Vi serverar fika från 18.30

Välkommen!
Styrelsen SMK Uppsala