God Jul och Gott Nytt År!

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla tränare och ledare, till alla som varit engagerad i
de olika arbetsgrupperna och i sektionsstyrelsens arbete.
Stort tack även till alla de föräldrar som varit med och hjälpt till vid träningar och på arbetsdagar.
Även ett stort tack till SMK Uppsalas styrelse för arbetet med klubben.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla i BMX-sektionen.