Arbetsdag på RÖRKEN 5/1-19

Vi har ställt in medlemskörningen 5/1.

På grund av för få anmälda.

Och har en arbetsdag i stället.

Vi träffas vid ladan kl 09:55

Så bestämmer vi vad som ska göras.

Obs, ta med egen fika och mat.

  • Mvh Michel Lindskog.