Medlemsavgift 2016: Fick DU inbetalningskortet?

Bäste medlem

I mitten av juni i år skickade vi ut inbetalningskort för medlemsavgiften 2016. Fick du detta utskick? Just nu saknas medlemsavgiften för ca 200 medlemmar, ungefär hälften av alla medlemmar i SMK Uppsala.

 

Dessa 200 medlemmar vet vi inte om:

  • de har fått det första brevet vi skickade ut i början av juni 2016?
  • de har betalt sin medlemsavgift på ett sätt som vi inte kan tyda i utdragen från banken?
  • de fortfarande vill vara medlemmar i SMK Uppsala?
  • de inte har varit medlem i klubben under många år?

Vi vill att du hör av dig till oss och berättar om någon av nedanstående information stämmer på dig:

  • Det kan vara som så att du inte får en medlemsfaktura men att du fortfarande är medlem.
  • Det kan vara så att du som medlem inte längre önskar kvarstå som medlem och vill begära utträde ur klubben.
  • Det kan vara så att du varit Prova På deltagare på en aktivitet och inte vill fortsätta. Eftersom vi hittat ditt namn i registret vill vi inte stryka dig utan att först fråga om du vill bli medlem.
  • Du kanske inte längre är aktiv men vill stödja klubben genom att vara medlem.
  • Det kan vara så att medlemmen avlidit utan att vi fått vetskap om det och därför får detta utskick, vilket vi då djupt beklagar.

OM något av ovanstående stämmer in, snälla låt oss veta så att vi kan justera registret och inte behöver skicka ut påminnelsefakturor och vidare utskick eller att vi felaktigt raderar någon medlem. Tack!

Om du inte har betalt medlemsavgiften för 2016, ber vi dig göra det så snart som möjligt. Om du inte har kvar inbetalningsavin, mejla till oss och be om en ny.

Du är även välkommen att kontakta oss om det är något annat vi i gruppen för medlemsregistret behöver ha vetskap om, se mejladress nedan.

Vi har tidigare publicerat information om medlemsregistret och medlemsavgift inbetalningarna på vår webbsida.

Kontakta medlemsregistret:

Sprid gärna denna information till alla SMK:are