Snart kommer medlemsavier gällande medlemskap i SMK Uppsala för 2018

Camilla Tibblins foto.

Bäste medlem


Inom kort kommer medlemsavier gällande medlemskap i SMK Uppsala för 2018.

Om du har varit medlem i klubben i 25 år eller mer blir du på förslag av styrelsen utnämnd till hedersmedlem på årsmötet.

Hoppas du har uppmärksammat att vi har medlemskvällar i klubbhuset, se smkuppsala.se för mer information.

Med önskan om ett fortsatt gott SMK Uppsala-år!

 

Obetald medlemsavgift 2016 och 2017
Om medlem inte har betalt medlemsavgift för 2016 och 2017 kommer medlemskap i SMK Uppsala avslutas enligt paragraf 12 i föreningens stadgar. Medlem kommer få ett separat brev där det informeras om att medlemskapet är avslutat.

Medlemsavgiftsavi 2018
Betala till privatgiro 315 67-1, ange fakturanummer och medlemmens namn inbetalningen avser.

Utträde ur klubben
Om du önskar att inte längre kvarstå som medlem kontaktar du Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och begär utträde ur klubben. Ange fakturanummer och medlemmens namn medlemskapet avser. Det är även den adressen du vänder dig till om du har frågor gällande ditt medlemskap.

Licens 2018
Licens i respektive specialidrottsförbund kan du ansöka då medlemsavgift för 2018 är betald till klubben. Vänd dig till din sektion om du har frågor kring licensansökan.

Träningsavgift - BMX
Fakturor gällande träningsavgift BMX skickas inte ut nu tillsammans med medlemsavgiftsavierna, utan kommer att delas ut lagom till första träningstillfället i april. Det kommer även att vara möjligt att betala träningsavgift med kort via iZettle vid banan. Träningsavgift ska vara betald innan träning påbörjas. Du kan välja att betala per termin eller för helår.


Medlemsavgift familj
Om två eller flera familjemedlemmar är folkbokförda på samma adress och önskar medlemskap familj. Om ni ännu inte låtit oss veta att ni vill betala medlemskap familj kan ni ej i detta läge välja att göra det för 2018. Ordinarie avgifter gäller. Om du och din familj fortsättningsvis istället vill betala denna typ av medlemsavgift, kontaktar du SMK Uppsalas medlemsregister, se mejladress nedan.

Så här gör du:
1. Skicka ett mejl till medlemsregistergruppen och berätta att ni vill betala avgift för familj.
2. Ange namn, personnummer för samtliga personer som ska ingå i medlemsavgift familj.
3. Om någon i familjen inte är medlem, ansöker personen medlemskap i SMK Uppsala. Se http://
smkuppsala.se/medlemskap Ändring till medlemsavgift familj träder i kraft vid medlemsavi utskick
2019.

Hälsningar
Medlemsregistergruppen
SMK Uppsala

Toaletter är levererade

Då var 4 st toaletter levererade till klubben i dag.
Vi får tacka Sture B för att han tipsade klubben om dessa och att han ordnade med frakten också.

Michel Lindskogs foto.
Michel Lindskogs foto.

Julfika på klubben

 

Hej medlem,

Den 4:e december bjuder vi in dig till julfika i klubbhuset på Bergsbrunnagatan 4. Vi har tidigare under hösten haft klubbträffar på första måndagen i månaden och julfikat blir det sista för i år. Så skriv in i kalendern att det är julfika på klubben, ta med en eller par klubbkompisar också. För att det inte ska finnas för lite fika till alla som kommer behöver vi veta att just du kommer, vill vi att du anmäler dig via formuläret nedan.

Jag kommer!

UPPVISNING

Gränbystadens foto.
 
 
Gränbystaden är på Gränbystaden.
 

Gillar du snabba bilar och motorer? SMK Uppsala rullar in sina bilar vid lekplatsen i Norra Gränbystaden på söndag 27/8 kl 11-15. De kommer att ha rallybilar, ...off road bilar, BMX cyklar och radiostyrda bilar på plats. De visar upp sin verksamhet samt erbjuder dig att få klämma och känna lite. Det kan inte bli bättre! Vi ses!

 
 
 

Städning och hamburgare

Vårat klubbhus behöver lite medlemmar som kommer och tar hand det. Lite städning på utsidan och insidan är vad som gör klubbhuset glad. Alla medlemmar är välkomna att göra en liten insats och äta en hamburgare tillsammans med alla inom SMK Uppsala. Kanske även prata med medlemmarna i styrelsen.

START: kl 17.30 - 19.30

PLATS: SMK Uppsalas klubbhus på Bergsbrunnagatan 4.

Snart i brevlådan hos våra medlemmar!

Nu är medlemsavgiftsavier för 2017 skickade med post till alla våra medlemmar. 

Om du har varit medlem i klubben i 25 år eller mer blir du utnämnd till hedersmedlem.

Hoppas du har uppmärksammat att vi har medlemskvällar i klubbhuset, se smkuppsala.se för mer information.

Viktigt att komma ihåg när du betalar in medlemsavgiften är att OCR numret inte fungerar. Så följ anvisningarna som står på följebrevet och även här nedan.

 

Med önskan om ett fortsatt gott SMK Uppsala-år!Medlemsavgiftsavi 2017

Betala till privatgiro 315 67-1, ange fakturanummer och medlemmens namn inbetalningen avser.

 

Träningsavgift - BMX

Betala till privatgiro 315 67-1, ange fakturanummer och medlemmens namn inbetalningen avser.

Du kan välja att betala per termin eller för helår.

 

Medlemsavgift familj

Om två eller flera familjemedlemmar är folkbokförda på samma adress och önskar medlemskap familj.

Om ni ännu inte låtit oss veta att ni vill betala medlemskap familj  kan ni ej i detta läge välja att göra det för 2017. Ordinarie avgifter gäller. Om du och din familj fortsättningsvis istället vill betala denna typ av medlemsavgift, kontaktar du SMK Uppsalas medlemsregister, se mejladress nedan.

Så här gör du:

  1. Skicka ett mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och berätta att ni vill betala avgift för familj.
  2. Ange namn, personnummer och fakturanummer för samtliga personer som ska ingå i medlemsavgift familj.
  3. Om någon i familjen inte är medlem, ansöker personen medlemskap i SMK Uppsala. Se http://smkuppsala.se/medlemskap


Ändring till medlemsavgift familj träder i kraft vid medlemsavi utskick 2018.

 

E-post adress och medlemsavgift familj 2017

Sedan några år tillbaka finns SMK Uppsalas medlemsregister i IdrottOnline. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar ett användarvänligt system för att skapa, uppdatera och vidareutveckla sina hemsidor men också administrera sin idrottsverksamhet. IdrottOnline innehåller funktioner för föreningar att söka medel från Riksidrottsförbundet (som LOK-stöd och Idrottslyft) samt för administration av utbildningar för både föreningar och förbund.

Din aktuella mejladress

Vi som arbetar med medlemsregistret har som mål att få in aktuell mejladress från alla medlemmar i SMK Uppsala. I dagsläget har vi mejladresser från en tredjedel av alla medlemmar. Med hjälp av din mejladress kan vi bjuda in dig till IdrottOnline där du själv kan redigera de kontaktuppgifter som finns registrerade. Detta gör vårt arbete lättare då vi alla i föreningen hjälps åt att hålla medlemsregistret

i IdrottOnline uppdaterat. Dessutom underlättar det vår administration och kommunikation med alla medlemmar i SMK Uppsala. På sikt när vi har en mejladress registrerad för dig och alla andra medlemmar är det möjligt att bl a betala medlemsagiften via IdrottOnline.

Vi blir jätteglada om du skickar en aktuell mejladress till oss. Om du har frågor som rör medlemsregistret är du välkommen att mejla dessa till oss.

 

Medlemavgift familj

Under medlemsåret 2016 var det tekniskt omöjligt att administrera medlemsavgift familj. Detta medförde merarbete för oss. Men nu är det möjligt att skapa avgifter för familj. För att detta ska fungera på bästa sätt gäller följande:

  • Minst två familjemedlemmar och ska vara boende på samma adress. Om en eller flera familjemedlemmar inte är medlem i SMK Uppsala är det enkelt att lösa medlemskap, se medlemskap.
  • Om du ännu inte har fått fakturan för medlemsavgiften för 2017, är det möjligt att meddela oss att du och din familj vill betala medlemsavgift familj.
  • Om du har fått fakturan för medlemsavgiften för 2017, meddelar du medlemsregistergruppen att du och din familj vill betala medlemsavgift familj. Ändringen träder i kraft på nästkommande medlemsår.

Ni gör detta genom att:

  1. Skicka ett mejl till oss i medlemsregistret och berätta att ni vill betala avgift för familj.
  2. Ange namn, personnummer och aktuellt fakturanummer ( om aktuellt fakturanummer finns),  ange samtliga personer som ska ingå i medlemsavgift familj.

 

 

Styrelsen 2017

SMK Uppsalas föreningsstyrelse 2017

Ordförande:
Vise ordförande:
Sekreterare:
Ekonomi:

Anders Norstedt
Fredrik Mahlin
Anna Lindskog
Bosse Larsson

Styrelseledamöter:

 

Rickard Karlsson (Bil)
Torbjörn Asplund (MC)
Rikard Olsson (Cykel)
Fredrik Mahlin (Offroad)
Bo Jansson

Suppleanter: Kristian Johansson Van Baal (Bil)
Leif Jansson (MC)
Camilla Tibblin (Cykel) 
Jesper Andersson (Bil)
Johan Waltari (Cykel)

Revisorer: Ove Dellbeck
Christer Eriksson

Revisor supplianter: Anders Tolf
Yngve Ekeberg

Uppsala Motorsportsunion: Fredrik Mahlin
Urban Strand

SMK Uppsala på Gränby Centrum

Utställning: SMK Uppsala visade under fredagen och lördagen upp sina sektioner: MC, BMX och RC-sektionen mitt inne på torget i Gränby Centrum. Intresset för vår verksamhet var stort bland shoppande besökare, både ung som gammal. Tekniska frågorna var det gott om och folk gick gärna runt till alla sektioner för att klämma och känna på våra fordon.

En mycket lyckad utställning helt enkelt med våra mycket engagerade medlemmar som visade upp SMK Uppsala från sin bästa sida. Stort tack till alla som ställde upp med sin tid.

Fler bilder längre ner i artikeln.

Läs mer...

Handlingar till Årsmöte den 27 februari kl. 19:30

SMK Uppsalas årsmöte

Dag: Måndag 27 februari

Tid: kl. 19:30

Var: SMK Uppsalas klubbhus


 

Dagordning vid SMK Uppsalas årsmöte 2017-02-27

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om årsmötet har utlyst på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a. Föreningsstyrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. b. Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionens avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Läs mer...