Information om SMK Uppsalas klubblokal

KANSLI: Information angående SMK,s klubblokal och dess eventuella placering.

I dagsläget finns inga planer på en försäljning av vår klubblokal på Bergsbrunnagatan men vi måste vara medvetna om att Uppsala kommun arbetar med planering och projektering av området i Boländerna där vår fastighet ingår.

Styrelsens ansvar är att  följa utvecklingen av området och se möjligheter för en eventuell flytt, det har kommit lite olika förslag från medlemmar att hyra lokal, flytta till Rörken, skaffa fastighet utanför Uppsala tätort och att bygga en klubblokal vid BMX banan i Gränby.

SMK har idag ett flertal sektioner med olika verksamheter den verksamhet som sticker ut är cykel med ett mycket stort engagemang  gällande tävlande, träning och en stor ungdomsverksamhet detta ska vi vara stolta över och visa att vi är modern motorklubb där alla är välkomna att deltaga både med och utan motorer.

Arrendet för BMX banan gäller till och med 31 mars 2021 förhandlingar pågår med Uppsala kommun med en förlängning av avtalet tillsammans pågår även förhandling för att permanenta banan och då få till en byggnad som innehåller, omklädning, duschar, servering och en klubblokal.

Vi har även tittat på alternativ för en klubblokal utanför tätorten men vi står inför fakta att vi lever i den mest expansiva delen av Sverige där priserna ligger långt över snittet i övriga delar av landet.

Styrelsen har ett stort ansvar mot sina medlemmar att denna fråga sköts på ett proffesionellt sätt med full insyn för alla och att vi fattar beslut enligt våra stadgar och som inte äventyrar SMK Uppsalas framtid.

Styrelsen ser gärna att man engagerar sig i frågan och kommer med idéer och förslag gällande frågan om vår klubblokal.

 

Anders Norstedt

Ordförande SMK Uppsala

Uppsala 18/3 2019

Kommande aktiviteter

Inga händelser

Föreningskalender

Oktober 2022
M Ti O To F L S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Lokalbokningar

Oktober 2022
M Ti O To F L S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6